Ημέρες λειτουργίας: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή
Ώρες λειτουργίας: 11:00 με 14:00

Good worth to visit

  • Home
  • Good worth to visit

Wonderful Exhibit.Great presentation lot of interestting things I did not know about Egypt, it is awesome.

Next Post

Guide was fabulous